IMG_20160205_134109

Školení práce s Mobilním rozhlasem je v plném proudu

Specialisté z Neogenie se rozjeli po ČR zaškolit zastupitele obcí a měst

Naši specialisté najeli v minulých týdnech tisíce kilometrů po celé České republice. Nastal totiž čas zaškolit obce v práci s Mobilním rozhlasem. Podpisem objednávky na systém totiž naše práce nekončí, ale teprve začíná. Chceme si být jistí, že obce a města mají k dispozici nejen propracovanou komunikační bránu, ale že umí využít všech jejích funkcionalit, aby mohly co nejefektivněji informovat občany. Proto je součástí každé objednávky systému i profesionální zaškolení.

IMG_20160205_134150Při školení získají zastupitelé jedinečné know-how

Každá obec si může zvolit až pět zastupitelů, techniků nebo jiných pověřených osob, které se školení zúčastní. V průběhu školení s nimi naši specialisté nejprve proberou tipy pro co nejúspěšnější registraci občanů. Zastupitelé se dozvědí, jakým způsobem zavedení služby oznámit veřejnosti, kde všude zavedení Mobilního rozhlasu propagovat a dostanou na míru vytvořené materiály, které jim se sběrem kontaktů pomohou.

IMG_20160205_134205Naučí se pracovat se systémem…. a otestují své znalosti v praxi

Pak už následuje ukázka samotné práce se systémem. Naši specialisté proberou s účastníky školení všechny funkce Mobilního rozhlasu od vkládání kontaktů do adresáře, přes vytváření rozesílek až po práci se statistikami. Ve druhé části školení dostanou sami účastníci školení možnost si vyzkoušet všechny funkcionality Mobilního rozhlasu v praxi. Pod dohledem školitelů rozešlou hromadné SMS a hlasové zprávy, přidají nové skupiny do adresáře, upraví zadaný kontakt a připraví hlasovou anketu. Školitelé pak samozřejmě odpovědí na všechny případné otázky. Teprve poté můžeme s klidným svědomím Mobilní rozhlas předat do používání obcím a městům.