Featured Video Play Icon

Komunikace s občany v reportáži Událostí ČT1

Ačkoliv se obce stále spoléhají na obecní rozhlas, uznávají jeho slabiny

V sobotu 2. 4. proběhla v hlavních událostech na České televize reportáž o komunikaci mezi radnicemi a občany. K současnému stavu informovanosti občanů se vyjadřovali starostové i odborníci jako spolumajitel Neogenie a autor myšlenky Mobilního rozhlasu, Ondřej Švrček.

neogenia_v_ceske_televiziVýzkum Mobilního rozhlasu odhalil využívání komunikačních nástrojů v obcích

Neogenia poskytla Událostem exkluzivní data z výzkumu Mobilního rozhlasu mezi obcemi a starosty, podle kterého pouze 10% z nich využívá přímou formu komunikace s občany. Namísto zpráv odesílaných na mobilní telefony tedy stále ve většině obcí spoléhají na obecní rozhlasy.proc_obce_stale_spolehaji_na_obecni_rozhlas

Starostové si jsou vědomi limitů používání obecního rozhlasu

Přesto sami zástupci obcí uznávají, že často není jisté, jestli občané sdělení vyhlášená obecním rozhlasem slyšeli nebo mu rozuměli. K využívání obecního rozhlasu je vede většinou tradice a obavy z nových technologií, nebo právě zaplacená modernizace či oprava amplionů, kvůli kterým by přechod na novou formu informování nebyl v tuto chvíli ekonomický.vyhody_prime_komunikace_s_obcany

Obce, které vyzkouší přímou komunikaci už se k obecním rozhlasům nevrací

Ačkoliv obce zavádějí přímou komunikaci a koncepty spojené se SMARTcity postupně, vzhledem k množství občanů, kteří přes den studují a pracují mimo obec, se informace zasílané do mobilu zdají jako logický krok kupředu. To potvrzují i starostové tím, že jakmile jednou vyzkouší mobilní rozhlasy, upřednostňují tuto formu přímé komunikace před plošným obecním rozhlasem a jinými druhy sdělení. Kromě toho, že se hlášení k občanům dostane, ať jsou kdekoliv, mají totiž mobilní rozhlasy mnoho dalších výhod.