STAROSTOVÉ HLEDAJÍ CESTY, JAK VAROVAT PŘED POŽÁREM NEBO ZAKÁZAT PLÝTVÁNÍ VODOU

Starostové obcí díky aktuálním panujícím tropickým teplotám řeší řadu problémů. Bojují s požáry, musí omezit spotřebu vody a obávají se případných přívalových dešťů. Pro ochranu zdraví občanů a předcházení škodám na majetku často sahají k novým řešením – povolávají do zbraně nové technologie, které jim pomohou lépe, organizovaně a ve velmi krátký čas ochránit lidi i obecní a soukromý majetek, a to nejen před živelnými pohromami.

Při mimořádné situaci může starosta ztratit až sto minut denně v případě špatně organizované komunikace. Uvádí to to společnost Neogenia, která patří mezi přední dodavatele služeb pro krizovou komunikaci samospráv. Data vychází ze zkušeností získaných v průběhu mimořádných situací z minulých let. K nejčastějšímu zdržení dochází z jednoduchého důvodu – starosta musí členy krizových štábů nebo dobrovolné hasiče nejčastěji obvolávat jednotlivě, a to pokaždé, kdy se objeví nové skutečnosti.

Právě tomu však dokáží předejít nové technologie, které automaticky zprostředkují kontakt s těmi, kterých se to týká. Jde především o systémy pro rozesílku SMS nebo hlasových služeb, které dokáží jednotlivá telefonní čísla zkontaktovat paralelně a získat zpětnou vazbu. Jejich popularita je značná, podle odhadů již dnes například SMS servis využívá každá desátá obec.

„Kvůli panujícímu velkému horku a suchu bojují hasiči s řadou požárů po celé České republice. Nové způsoby předání informací dokáží s aktuální situací obeznámit všechny obyvatele většího města do několika málo minut bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Technika tak může pomoci i tam, kde není veřejný rozhlas, či v případech, kdy jsou obyvatelé na dovolených nebo mimo obec,“

řekl Ondřej Švrček, CEO Neogenia, provozovatel služby Mobilní rozhlas.

Obrovské možnosti přináší zejména automatické hlasové hovory. S jejich pomocí je možné zavolat hromadně na několik desítek telefonních čísel a okamžitě od nich získat zpětnou vazbu. Pokud je číslo obsazené nebo příjemce hovor nezvedá, systém ho automaticky zopakuje. Kromě krizových situací dokáží najít skvělé využití také v případě, kdy je zapotřebí informovat občany o zákazu plýtvání vody, přičemž je možné nechat si tlačítkovou volbou telefonu potvrdit, že občan informaci přijal a akceptuje ji.

V Mobilním rozhlasu, který v ČR nabízí zmiňovaná společnost Neogenia, lze namluvit či případně napsat vzkaz, který je pomocí pokročilého syntetizátoru převeden na mluvené slovo. Každý hovor může být zakončen volbou jedné z možností ve formě ankety. Systém automaticky v reálném čase volby vyhodnocuje a obsluha u počítače vidí, kdo hovor přijal a také jakou možnost vybral.

„Systém jsme testovali s jihomoravskými dobrovolnými hasiči. S jeho pomocí velitel okamžitě zjišťoval, kdo z mužů je připraven zúčastnit se zásahu. Starostové díky tomuto systému mohou například plánovat schůzky krizových štábů a získat tak okamžitou informaci o tom, které termíny se jednotlivým členům hodí a které jsou naopak nevhodné,“

dodal Ondřej Švrček.

K provozování systému stačí jediný počítač napojený na internet. Systém se potom ovládá přes webové rozhraní a je okamžitě připraven k použití. Obec neplatí žádné instalační poplatky, pouze drobný měsíční paušál za volné minuty a SMS. Mezi klienty Mobilního rozhlasu patří celá řada samospráv. Pro ně jsou totiž hlasové zprávy efektivním způsobem, pomocí něhož organizují členy samosprávy, hasičské jednotky nebo občany v nenadálých situacích.

Teambuilding v podání Neogenie

Trocha odpočinku, sportu, zábavy a motivace na další náročné projekty. Tak by se ve zkratce dal popsat 25. červen.

bufetlasergame-neogenia

Ihned po ránu jsme se rozehřáli v aréně Laser Game. Sprchy v areálu přišly vhod, dali jsme do toho opravdu všechno. Další část programu se odehrávala v kancelářích Neogenie. Po snídani formou švédských stolů nastal čas na krátký pohled zpět. Vše, co jsme si zde před rokem slíbili, se nám podařilo splnit na jedničku.

ivanprednaska

Musíme jít ale dál. Ondřej Švrček nám společně s našimi externisty z FYI nastínili novou vizi směřování společnosti. Cíle nejsou skromné. Slovo nemožné bylo vytrženo ze slovníku Neogenie a je na nás všech, abychom spoluprací, pílí, elánem a kreativitou dokázali vysoko nastavenou laťku zase překonat. Roman Studený s Ivanem Kosturákem se jako manažeři programátorů a obchodu postarali o motivaci svých teamů a představeny byly i nové dokumenty společnosti. Od tohoto dne má každý člen Neogenie vytištěný kodex společnosti, firemní strategii a definici své pracovní pozice v kontextu firmy. Kostky na další rok jsou vrženy a nikdy jsme nebyli připraveni lépe.

softballsoft

Následně jsme se přesunuli do sportovního areálu na Kraví hoře. Pro většinu z nás byl Softball téměř neznámým sportem a tak jsme uvítali příležitost si jej vyzkoušet. Vše probíhalo pod taktovkou zkušeného hráče a instruktora. Nedostatek zkušeností jsme doháněli nadšením. Další v pořadí byl fotbal. Ten nám byl podstatně známější a některým divákům na tribunách scházel už jen popcorn, aby si hru mohli naplno vychutnat.

spolecnavecer

Mezi 17. a 18. hodinou jsme přivítali naše rodiny a drahé polovičky. Po společné fotografii se k večeři podávalo chutné selátko a vychlazené pivo. Všichni jsme si užili skvělý den, zkusili nové věci a získali další motivaci do budoucna. A hurá do práce.