Spothill aplication ensure navigation at the AMPER 2015 fair

Not only the CES but also AMPER fair will present revolutionary news. For the first time ever on the Czech fair there will be presented the new technology Bluetooth® SMART Beacons, the appliances able to communicate with nearby mobile devices and send the target message to them. They will be shown in Hall V from 24th to 27th March.

This pilot demonstration in the Czech Republic in this complex commercial form will be organised by Neogenia (developer and operator of the platform/Spothill) and Terinvest (organizer of AMPER 2015) with EMBC01 Bluetooth® SMART Beacons from EM Microelectronic. During the fair, the selected content will be send to the smart devices of the visitors using the beacons – as it was done during this year CES fair in Las Vegas.

iBeacon technology was introduced in 2013 by Apple as a specification of standards for the low energy Bluetooth transceivers, so called beacons or spots, which are able to transmit its identification information to mobile devices. Bluetooth® SMART Beacons introduced by EM Microelectronic goes even further. In addition to the information provided by the date centre, they can transfer data directly from sensors in each beacon to your smartphone – wirelessly over a distance of tens of meters. It is very easy to create your own custom applications using the included development kits. Unique parameters of EMBC01 were achieved through two components with extremely low power and low supply voltage – integrated circuits EM9301 and EM6819.

In Hall V, we will place tens of EMBC01 beacons, which will be used for indoor localisation of visitors and to transfer various pieces of information to smartphones or tablets. It will be the largest deployment of this technology in a real environment in Czech Republic, even with the limited information being transferred so far

said Roman Studený, the Lead Project Manager of Spothill by Neogenia. Spothill mobile user application that is used for the communication with spots is ready for the Android platform. The iOS is in alpha version too and still in development.. The mobile device must be equipped with the low energy module BLE (Bluetooth 4.0) and Spothill application with enabled notifications running in the background to receive the information.

Spots can send message when users get near them, when they spend specified time in the area or on contrary when they leave. It also recognizes the user’s repeated visit. The combination of these scenarios allows you to target on the specific customer groups. The application works with the user preferences so the offers are filtered based on the information stored in the user´s profile,

specified Roman Studený. The business model of the Spothill platform is based on the rental of the individual spots. The monthly fee includes the technology of the spots and the service support.

Since last autumn Neogenia realized two dozens of Spothill projects with hundreds of placed spots and they are used by such subjects as OC Kotva shopping mall, Prague Congress Centre during the Mamma Mia musical or Technical Museum in Brno. Until April this year it offers the spots with the possible participation in payment, due to the pilot project.

Visitors of the 23rd year of AMPER 2015, the biggest international fair of Electrotechnics, Electronics, Automation, Communication, Lighting and Security Technologies in Central Europe, organized by Terinvest, will be receiving detailed offers of beacon when reaching specific areas, such as: “You have entered the Hall V, when you can find exhibits pf companies dealing with automation and management.” On the contrary, when leaving the hall, the visitor will receive notice of the interesting promotion offer.

Aplikace Spothill zajistí navigaci na veletrhu AMPER 2015

Nejenom CES, ale i letošní veletrh AMPER čeká revoluční novinka. Vůbec poprvé bude ve výstavnictví v ČR předvedena nová technologie Bluetooth® SMART Beacons – tedy systém chytrých elektronických majáků, které jsou schopny komunikovat s mobilními zařízeními ve svém okolí a zobrazit na nich cílené nabídky. V době konání veletrhu od 24. do 27. 3. 2015 se tak stane v hale V.

O pilotní ukázkový projekt v takto ucelené komerční podobě se zcela poprvé v ČR postará společnost Neogenia (vývojář a provozovatel platformy Spothill) a Terinvest (pořadatel AMPER 2015) s technologií Bluetooth® SMART Beacon EMBC01 od firmy EM Microelectronic. Během veletrhu bude prostřednictvím majáků zobrazován vybraný obsah v chytrých zařízeních návštěvníků tak, jak tomu bylo na letošním veletrhu CES v Las Vegas a plánuje se i na největším spotřebitelském veletrhu CeBIT v Hannoveru.

Technologii iBeacon uvedla v roce 2013 společnost Apple jakožto specifikaci standardů pro nízkoenergetické Bluetooth vysílače, tzv. beacony či spoty, které dokáží mobilním zařízením předávat svoje identifikační informace. Bluetooth® SMART Beacons od firmy EM Microelectronic kráčí však ještě podstatně dále, protože kromě zprostředkovaných informací z datového centra dokážou do vašich smartphonů přenést bezdrátově na vzdálenost několika desítek metrů i údaje přímo ze senzorů v jednotlivých Beaconech. Vytvářet vlastní zákaznické aplikace pomocí dodávaných vývojových kitů je velice snadné. Unikátních parametrů EMBC01 bylo dosaženo díky dvěma součástkám s extrémně nízkým příkonem a nízkým napájecím napětím – integrovaným obvodům EM9301 a EM6819.

V hale V rozmístíme několik desítek majáků EMBC01, které budou sloužit k indoor lokalizaci návštěvníků a k přenosu různých informací do chytrých telefonů či tabletů. Půjde o největší nasazení této technologie v reálném prostředí u nás, byť zatím jen v omezeném rozsahu přenášených informací,

uvedl Roman Studený, hlavní manažer projektu Spothill společnosti Neogenia. Ke komunikaci se spoty slouží mobilní uživatelská aplikace Spothill, která je kompletně lokalizována pro platformu Android. Verze pro iOS je ve fázi testování a bude uvolněna brzy. Pro přijímání informací musí být mobilní zařízení vybaveno nízkoenergetickým modulem BLE (Bluetooth 4.0) a aplikací Spothill s povolenými notifikacemi spuštěnými na pozadí.

Spoty dokáží zaslat zprávu ve chvíli, kdy se uživatelé dostanou do jejich blízkosti, stráví v jejich okolí určený čas nebo naopak jejich dosah opustí. Rozeznají také opakovanou návštěvu uživatele. Právě kombinace těchto scénářů umožňuje cílit na konkrétní zákaznické skupiny. Aplikace pracuje s uživatelskými preferencemi a jednotlivé nabídky jsou tedy filtrovány na základě informací ukládaných v profilu uživatele,

upřesnil Roman Studený. Byznys model platformy Spothill je založen na bázi pronájmu jednotlivých spotů. V paušální měsíční částce je kromě samotné technologie spotů zahrnut také jejich servis.

Neogenia od loňského podzimu uskutečnila dvě desítky projektů Spothill se stovkami umístěných spotů, které používají subjekty OC Kotva, pražské Kongresové centrum při muzikálu Mamma Mia či Technické muzeum v Brně. Do dubna letošního roku díky pilotnímu projektu nabízí spoty se spoluúčastí.

Návštěvníkům 23. ročníku největšího mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení ve střední Evropě, AMPER 2015, pořádaného společností Terinvest, se tak při průchodu konkrétním místem ozve telefon a v něm se objeví detail nabídky majáku jako například: „Právě jste vstoupili do haly V, kde vystavují firmy z oboru automatizace, zabezpečení, komunikační a měřící techniky.“ Naopak při opuštění signálu spotů bude návštěvník upozorněn třeba na zajímavou promoční nabídku.

Společnost Neogenia s projektem Spothill můžete navštívit na Veletrhu Ampér 24.-27.3. 2015 v hale V u stánku 8.05. Pokud byste stánek nemohli najít, aplikace Spothill vám jistě pomůže :)

Neogenia na MWC 2015 v Barceloně

I letos se zástupci Neogenie vydali na Mobile World Congress do Barcelony, kde se sjíždí špička v oblasti telekomunicí a IT z celého světa.

V tomto roce kromě schůzek se zahraničními partnery z oblasti SMS komunikace budou Jan Šimeký, Roman Studený a Ivan Kosturák představovat i 2 nové projekty – Neogenia Voice a Spothill.

MWC 2015
MWC 2015

Honza, Roman a Ivan mají za sebou první den meetingů a už nyní je zřejmé, že Neogenia ve svých segmentech stále patří mezi špičku v celoevropském měřítku.

Inspirace produkty ze zahraničí je pro nás hnacím motorem k tomu, abychom naše projekty každým rokem zdokonolovali pro naše klienty.
uvádí Jan Šimecký – CTO Neogenie.
MWC 2015
MWC 2015 Barcelona