SMS občanům rozesílá přes 600 měst a obcí

Přes deset procent českých obcí nabízí svým obyvatelům možnost přihlásit se do obecního SMS servisu. Občané tak mají možnost získat pomocí hromadně rozesílaných SMS okamžité informace o hrozících rizicích, jako je například náledí, přicházející sněhová kalamita nebo zhoršená kvalita ovzduší. Často však o této možnosti nevědí. Vyplývá to z odhadů společnosti Neogenia, provozovatele největší tuzemské komunikační brány neoGate, která je zapojena například do systému krizového řízení Odboru bezpečnosti a krizového řízení Hlavního města Prahy.

Některý ze systémů pro hromadné zasílání zpráv již využívá přes šest set obcí. Počet zpráv rozesílaných obcemi se meziročně zvedl zhruba o patnáct až dvacet procent, nově zapojených obcí je asi desetina. Servis však doposud využívá pouze zlomek obyvatel. Důvod je jednoduchý – lidé často o možnosti zapojit se do systému nevědí. Přitom stačí požádat obecní samosprávu, aby jejich číslo zanesla do obecní databáze.

SMS zprávy nemusí sloužit pouze pro varování před nebezpečím, ale mohou také informovat občany o dění v obci – obsah zpráv záleží pouze na obecní samosprávě.

„Obrovskou výhodou SMS zpráv oproti například obecnímu rozhlasu je fakt, že informaci obdržíte i v případě, kdy se nenacházíte na území obce,“

vysvětluje Ondřej Švrček, ředitel společnosti Neogenia.

„Na rozdíl od obecních e-mailů pak nemusíte vlastnit smartphone ani být připojeni k internetu, nehrozí, že by k vám zpráva nedorazila například kvůli spamovému filtru. Informaci dostanete okamžitě, jakmile ji starosta odešle.“

V případě lokálního ohrožení je navíc možné rozesílat SMS zprávy zacílené na konkrétní území. Taková zpráva pak přijde na všechna čísla v dané oblasti. Takto lze varovat obyvatele v případě náhlého nebezpečí.

Starostové však SMS zprávy používají také pro komunikaci se svými obyvateli – například ve formě ankety nebo průzkumu.
„Pomocí SMS zpráv lze třeba během chvíle zjistit nejvhodnější termín pro umístění kontejneru na odpad nebo se informovat o poptávce provozu mateřské školy v průběhu prázdnin – to vše v ceně desítek haléřů za jednu rozeslanou zprávu,“ zakončuje Švrček.

Přečtěte si celý článek na Deník.cz

Deník - SMS posílá 600 obcí
Deník – SMS posílá 600 obcí

NeoGate je největší komunikační bránou v České republice. V rámci SMS rozesílek odbaví zhruba dvanáct procent celkového trafficu obchodních (tedy marketingových, notifikačních a informačních) SMS zpráv. Vedle Hlavního města Prahy patří mezi její klienty například Plzeňské městské dopravní podniky nebo Krajský soud v Praze. Kromě SMS brány nabízí také lokalizační SMS a systém Voice pro rozesílání hromadných hlasových interaktivních zpráv.

Informační SMS poslouží hoteliérům a lyžařským střediskům

NeoGate, největší komunikační brána v ČR a jednička v SMS marketingu a komunikaci provozovaná společností Neogenia, proniká do nového segmentu trhu. Tento systém, využívaný především pro rozesílku marketingových a informačních zpráv, začíná prostřednictvím bezpečnostních SMS pomáhat také s kontrolou rekreantů nebo výletníků na českých horách.

Informační SMS mají celou řadu výhod. K jejich rozesílání prostřednictvím SMS brán není třeba instalace vlastní technologie ani platit paušální poplatky. Zprávy jsou ve většině případů hrazeny prostřednictvím přednabitého kreditu. Jednotlivé brány navíc nabízí pokročilou práci s kontakty a vyhodnocování komunikace a lze je pomocí API zaintegrovat do informačních systémů provozovatelů.

To potvrdil také Ondřej Švrček ze společnosti Neogenia, která provozuje největší českou komunikační bránu neoGate, umožňující jak rozesílání SMS zpráv, tak uskutečňování automatických hlasových hovorů.

„V současné době máme z tohoto segmentu několik desítek klientů, jejich počet ovšem letos výrazně narostl. Informační SMS představují totiž nejjednodušší způsob, jak dostat mezi návštěvníky lyžařských středisek rychlou zprávu – například o blížícím se nebezpečí. Provozovatelé to navíc využívají jako svoji konkurenční výhodu. Zaslat SMS lze přitom nejen těm, kteří sdělili své telefonní číslo, ale také všem, kteří se nacházejí v určité oblasti – tedy například na sjezdovce,“

uvedl Ondřej Švrček, obchodní ředitel společnosti Neogenia.

Systém neoGate lze také jednoduše ovládat skrze webové rozhraní. Rychlost rozesílky je několik desítek SMS zpráv za sekundu, kontakty je tedy možné oslovit takřka okamžitě. Systém zároveň eviduje odpovědi na odeslané zprávy – oslovené číslo tedy může na zaslanou SMS reagovat, jako by byla odeslána z běžného čísla.

NeoGate je největší komunikační bránou v České republice. Při SMS rozesílce odbaví zhruba dvanáct procent celkového provozu marketingových, notifikačních a informačních SMS zpráv. Vedle hlavního města Prahy patří mezi její klienty například Plzeňské městské dopravní podniky nebo Krajský soud v Praze. Kromě SMS brány nabízí také lokalizační SMS a systém Voice pro rozesílání hromadných hlasových interaktivních zpráv.

Neogenia pro dětskou onkologii

I koncem roku 2014 jsme si v rušném předvánočním období našli čas na pravidelnou vánoční návštěvu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v Brně.

Jsme rádi, že díky našim úspěchům můžeme podporovat ty, co to potřebují nejvíc. Pro nemocné děti z dětské onkolologie jsme nakoupili spoustu krásných dárků a stolních her. Snažíme se tak alespoň trochu přispět k jejich uzdravení. Největší poděkování samozřejmě patří personálu, který se o děti stará!

Opět jsme si znovu uvědomili, co je na světě nejdůležitější.

Podívejte se na fotky z návštěvy dětské onkologie

10269316_908250795865948_2225226521343106861_o