Starostové při krizi zbytečně ztrácí desítky cenných minut

Až sto minut času denně může starosta při krizové události ztratit v případě špatně organizované komunikace. Uvádí to to společnost Neogenia, která patří mezi přední dodavatele služeb pro krizovou komunikaci samospráv. Data vychází ze zkušeností získaných v průběhu letošních povodní. Přestože se počet starostů, kteří využívají systémy hromadné komunikace, pohybuje na úrovni zhruba deseti procent, je to ve srovnání se západní Evropou stále málo.

Problémem je především malá informovanost starostů a určité předsudky, které vůči systémům pro krizovou komunikaci mají. Starostové tak pro krizovou komunikaci nejčastěji využívají mobilní telefon – a to tím nejjednodušším způsobem – pro jednotlivé hovory a esemesky, případně řeší vlastní systémy krizové komunikace svépomocí.

Díky tomu ztrácí desítky minut při komunikaci v rámci orgánů obce, se složkami integrovaného záchranného systému, ale také s občany.

„Podle našich zkušeností je při takovémto způsobu komunikace starosta zatížen takřka dvěma hodinami denně navíc. Potvrdilo se nám to i při analýze efektivity krizové komunikace při letošních povodních,“

uvádí Jan Šimecký, technologický ředitel společnosti Neogenia a jeden z vývojářů platformy pro krizovou komunikaci v rámci komunikační brány neoGate.

Podle něj je řešením více využívat automatizace a nástrojů pro hromadnou komunikaci.

„Běžným světovým standardem se staly například hromadné SMS zprávy, lokalizační SMS, případně automatické hovory,“

zmiňuje Šimecký s tím, že tyto možnosti mají již i čeští starostové. Jen o nich často nevědí anebo s nimi nemají takovou zkušenost, aby zauvažovali o jejich využívání v praxi.
Přitom například hromadná rozesílka SMS zpráv dokáže informovat všechny obyvatele většího města do několika málo minut bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou na území obce. V případě lokálních problémů – například poškozené hráze rybníka – dokáže starosta vyslat textovou zprávu na všechny telefony, které se nachází ve zvoleném okruhu od daného místa.

Obrovské možnosti přináší také automatické hlasové hovory. S jejich pomocí je možné zavolat hromadně na několik desítek telefonních čísel a okamžitě od nich získat zpětnou vazbu. Pokud je číslo obsazené nebo příjemce hovor nezvedá, systém ho automaticky zopakuje.

„Pomocí systému lze napsat vzkaz, který je převeden na mluvené slovo. Každý hovor může být zakončen volbou jedné z možností ve formě ankety. Operátor u počítače ihned v reálném čase vidí, kdo hovor přijal a také jako možnost vybral,“

popisuje funkci hlasových hovorů Šimecký. „Systém jsme testovali s jihomoravskými dobrovolnými hasiči. S jeho pomocí velitel okamžitě zjišťoval, kdo z mužů je připraven zúčastnit se zásahu. Starostové s jeho pomocí mohou například plánovat schůzky krizových štábů a okamžitě zjišťovat, které termíny se jednotlivým členům hodí a které jsou naopak nevhodné.“

I přes nesporné výhody jsou zkušenosti starostů s těmito nástroji malé. Určitou překážkou může být i dojem starostů, že provozování takového systému je nákladné a musí mu předcházet náročná instalace.

„K provozování systému stačí jediný počítač napojený na internet,“

upřesňuje Šimecký.

„Celý systém se ovládá přes internetové rozhraní a je okamžitě připraven k použití. Obec neplatí žádné instalační poplatky ani měsíční paušál, pouze formou kreditu uhradí odeslané zprávy nebo minuty za hlasové hovory.“

neoGate je největší nezávislou komunikační bránou. V roce 2013 odbavila zhruba 12 % celkového trafficu informačních a obchodních SMS zpráv. Mezi její další klienty patří například Plzeňské městské dopravní podniky, Krajský soud v Praze, neoGate je také zapojena do systému krizového řízení Odboru bezpečnosti a krizového řízení hlavního města Prahy.

Oslava 5ti let založení Neogenie

Je to neuvěřitelné, ale letos to bylo 5 let od doby, kdy byly položeny první stavební kameny k našim dnešním úspěchům. A protože takováto událost nemohla zůstat bez odezvy, pořádně a stylově jsme ji oslavili, jak se na jihomoraváky sluší a patří.

Úžasný – i když trochu deštivý – den jsme strávili v Moravské Nové vsi ve Vinných sklepech Podluží pana Jaroslava Nešpora s dobrým vínem a slováckou muzikou. Pět let není krátká doba a rozhodně bylo na co vzpomínat. Vlastně je skoro neuvěřitelné, jak málo času stačilo k tomu, abychom se dostali tam, kde se nyní nacházíme. A za to patří velký dík všem, kteří se na našich dosavadních úspěších podíleli a podílí.

A teď vyhrnout rukávy a vrhnout se na dalších 5 let práce a zábavy!

10689752_879685592055802_1573980102886286926_n

Ochutnávka fotodokumentace

5 years of Neogenia

It is unbelieveable but it has been 5 years since the foundation of the present success has been laid. And because it could not stay unanswered, we had a nice party as we do in the South-Moravian region.

We spent a wonderful, even though a little rainy, day in the wine cellar Podluží with good wine and music in Moravská Nová Ves. 5 years is not short period and we had a lot to recall. It is unbelieveable how little time was needed to get to where we are now. And we want to say a big thank you to all who contributed to this success.

And now roll up the sleeves and get ready for next 5 years of work and fun!

10689752_879685592055802_1573980102886286926_n

A sample of fotodocumentation

5 JAHRE DER NEOGENIA

Man glaubt fast nicht, es sind schon 5 Jahre her seit die ersten Schritte zu der heutigen erfolgreichen Gesellschaft gemacht wurden. Es solches Jubiläum kann natürlich nicht unbemerkt bleiben und wir haben wie es sich gehört gefeiert.

Den ein bisschen regnerischen Tag haben wir in dem wunderschönen Dorf Moravská Nová Ves verbracht, und zwar im Podluží Weinkeller des Herrn Jaroslav Nešpor. Wir haben guten Wein genossen und ausgezeichnetes zum Essen bekommen. 5 Jahre sind ziemlich viel und zum Erinnern gab es vieles. Es ist unglaublich, was wir erreicht haben und wo wir hergekommen sind. Wir möchten uns bei allen Kollegen, Kunden und Partners bedanken!

Los geht’s in die nächsten 5 Jahre!

10689752_879685592055802_1573980102886286926_n

Ein Paar Fotos…