SMS používají nemocnice, dopravní podniky i soudy

Hromadně rozesílané SMS zprávy již dávno nejsou doménou pouze obchodníků. Podle údajů největší české SMS brány neoGate výrazně stoupá počet subjektů, které využívají SMS zprávy v rámci krizové komunikace nebo jako kanál pro interní komunikaci a řízení procesů. Na trhu obchodních SMS, který má v roce 2014 finanční objem cca 237 milionů Kč, tyto zprávy zatím zastupují spíše jednotky procent v odhadované hodnotě kolem 25 – 35 milionů ročně. Jejich zastoupení však výrazně roste.

Důvodem je především efektivita SMS zpráv, plynoucí z vysokého podíl mobilních telefonů v populaci, takřka okamžité čtenost SMS zpráv (která se na vysoké úrovni drží také v noci), ale také z možnosti cílení a vyhodnocování komunikace, které moderní obchodní SMS brány svým klientům nabízí. Svou roli hraje paradoxně také poplatek za SMS zprávy, který se na trhu pohybuje kolem 50 – 75 haléřů podle odesílaného množství zpráv. Díky němu totiž tento komunikační kanál hůře podléhá zahlcení nekvalitními sděleními a udržuje si tak svoji hodnověrnost.

„Sledujeme zvyšující se poptávku po SMS zprávách v rámci interní komunikace,“

uvádí Ondřej Švrček, obchodní ředitel společnosti Neogenia, která kromě brány neoGate provozuje ještě veřejnou SMS bránu SMSbrána.cz.

„Mezi subjekty, které SMS zprávy nově využívají, patří například soudy, které informují své zaměstnance o časových harmonogramech při jednotlivých řízeních nebo několik dopravních podniků, které informují řidiče o nenadálých událostech. Dále jsou ve větším množství zastoupeny také nemocnice a zdravotnická zařízení, vysoké školy nebo subjekty státní správy.“

Samostatnou kapitolu pak tvoří obce. Podle propočtů v roce 2014 padl jeden významný milník – obecní SMS zprávy rozesílá zhruba 10% obcí v ČR. Takzvané krizové SMS zprávy se na mnoha místech staly pevnou součástí jejich krizových plánů.

„Nejčastěji jsou SMS zprávy využívané v době záplav, kdy pomáhají organizovat evakuacím záchranné práce a koordinovat činnost jednotlivých zasahujících útvarů,“

upřesňuje Švrček.

„Používají se i v případě vichřic, smogu nebo úniků nebezpečných látek do ovzduší.“

Jen letos bylo obecních SMS zpráv odesláno kolem 8 milionů. Potenciál SMS zpráv navíc bude i nadále stoupat. Od letošního roku totiž umožňují čeští operátoři také rozesílku lokalizačních SMS zpráv, které dorazí pouze na mobilní čísla nacházející se na určitém území.

„Kromě toho se ze SMS zprávy stává nástroj pro dialog – například v podobě anket nebo průzkumů. Odpovědi, které příjemci na základě přijaté SMS zprávy odešlou, je totiž možné evidovat a není problém je vyhodnocovat,“

uzavírá Švrček.

neoGate je největší nezávislou komerční SMS bránou. V roce 2013 odbavila zhruba 12 % celkového trafficu obchodních (tedy marketingových, notifikačních a informačních) SMS zpráv. Mezi její další klienty patří například Plzeňské městské dopravní podniky, Krajský soud v Praze, neoGate je také zapojena do systému krizového řízení Odboru bezpečnosti a krizového řízení hlavního města Prahy.
Kromě SMS brány nabízí také lokalizační SMS a navolávač pro rozesílání hromadných hlasových interaktivních zpráv.

SMS VON KRANKENHÄUSERN UND GERICHTEN VERWENDET

Massenkurzmittelungen werden nicht mehr nur von Geschäften und Kaufleute verwendet. Laut der Erfindungen des größten tschechischen SMS-Tor neoGate werden die Kurzmitteilungen immer mehr zur Vermittlung von Kriseninformationen oder als ein schnelles Mittel der internen Kommunikation und Prozessleitung. Am Geschäfts-SMS-Markt, der im 2014 einen Umsatz von circa 237Mio CZK aufweist, stellen diese Kurzmitteilungen bis jetzt nur wenige Prozenten des ganzen SMS-Anzahl dar mit Gesamtwert von etwa 25 bis 35Mio CZK, die Menge wächst jedoch ständig.

„Neulich arbeiten wir auch zum Beispiel mit Gerichten mit, die ihre Angestellten von dem Zeitplan der einzigen Gerichtsverfahren informieren, oder mit Verkehrsbetrieben, die ihre Fahrer von Notfälle und Verkehrsunfälle benachrichtigen. Zu unseren Kunden gehören weiter auch Krankenhäuser oder Universitäten.“

sagt Ondřej Švrček, der Geschäftsdirektor der Firma Neogenia, die neben neoGate auch eine andere SMS-Tor SMSbrána.cz besitzt.

Die Gemeinden-SMS stellen eine selbstständige Kategorie dar. Im 2014 haben die SMS-Dienstleistungen schon 10% der Gemeinden in der Tschechischen Republik verwendet. Die Krisen-SMS wurden zum logischen Anteil der Krisenpläne.

neoGate ist das größte unabhängige SMS-Tor. Im 2013 hatte unsere Firma einen 12% Anteil an dem Markt der Marketing-, Warnungs und Info-SMS. Zu unseren Kunden gehören unter anderen der Verkehrsbetrieb der Stadt Pilsen oder Landgericht der Hauptstadt Prag. neoGate macht auch am Krisenmanagement mit zusammen mit der Hauptstadtrat. Neben dem SMS-Tor bietet neoGate auch die Versendung der Stimmenmitteilungen.

SMS are used by hospitals, public transport companies and courts

Bulk SMS messages are not only a channel for business. According to the data provided by neoGate (biggest Czech SMS gate) there is a sharp rise in the number of subjects that use SMS messages for emergency communication and as a means for internal processes and communication. Even though the portion of such SMS messages is only a couple of percents, the number keeps on rising (the overall volume of commercial SMS messages in 2014 was about 237 million CZK.

„There are several institutions using this kind of SMS messages. It may be courts that inform their employees about time schedules in individual proceedings, public transport companies that inform their drivers about unexpected events. It is also popular with hospitals, health institutions, universities or public bodies.“

Towns and villages are an important chapter. In 2014 there was an important milestone in the Czech Republic – SMS messages were sent by 10% of towns and cities. Emergency SMS messages have become an indispensable part of crisis plans in many cities.

neoGate is the biggest independent SMS gate. In 2013 it served about 12 % of the total commercial SMS traffic (marketing, notification and informational). As the clients of neoGate we can name, for example, Plzeňské dopravní podniky (Pilsen public transport company), Krajský soud v Praze (Regional court in Prague) and crisis management commitee of Prague. neoGate also offers also localization SMS messages and voice services for bulk voice interactive messages.