Finanční segment rozesílá více SMS

Počet marketingových a notifikačních SMS zpráv roste s vrcholící letní sezonou. Podle statistik jich v květnu obchodníci rozeslali zhruba o 66 % více než v předchozím měsíci. O 171 % posílil segment finančních služeb, jehož zprávy se zaměřují především na půjčky před dovolenými, o 157 % více SMS poslaly také lékárny a zdravotnické potřeby. Nejvýraznější pokles naopak zaznamenaly cestovní kanceláře, a to o -67 %. Celkový objem trhu obchodních SMS mohl za minulý měsíc dosáhnout hranice 33,5 milionu rozeslaných zpráv za 27 milionů Kč.

Aktualizované údaje poskytla společnost Neogenia, provozovatel služby SMSbrána.cz a neoGate.cz. Podle jejích informací bylo v květnu až červnu možné vysledovat meziroční nárůst objemu rozeslaných SMS zhruba o 27 %. Mění se také typ rozesílaných sdělení. Posílily krizové SMS zprávy a stále větším poměrem je zastoupena oboustranná komunikace (tedy zaslání SMS zprávy s např. anketní nebo soutěžní otázkou). Častěji se objevují i CRM kampaně (například rozesílání přání k narozeninám pomocí SMS zpráv).

Objem SMS zpráv (meziměsíční změna) – V. 14. meziměsíční změna objemu meziměsíční změna na subjekt
Města, obce, státní správa 3% 3%
Školy, spolky, fankluby -46% -43%
Spedice a logistika -5% -16%
Finanční služby 171% 144%
Gastro, kultura a zábava -28% -18%
Zdravotnická zařízení -2% -2%
Vývojáři a provozovatelé webových aplikací 92% 87%
Jednotlivci -14% -11%
Obchody, e-shopy a služby – E-shop -40% -42%
Obchody, e-shopy a služby – CK, zájezdy a pobyty -67% -67%
Obchody, e-shopy a služby – Wellness a fitness -41% -42%
Obchody, e-shopy a služby – Agentury – reklamní a realitní -49% -45%
Obchody, e-shopy a služby – Auto, moto – servis, prodej -78% -80%
Obchody, e-shopy a služby – Lékárny 157% 285%
Obchody, e-shopy a služby – Móda 25% 39%
Obchody, e-shopy a služby – Kamenné obchody -2% 2%
CELKEM 66% -83%

„Květen a dosavadní údaje z června potvrzují, že se začíná měnit způsob využívání obchodních SMS zpráv,“

uvádí Ondřej Švrček, obchodní ředitel společnosti Neogenia. „V rámci marketingové komunikace je kladen větší důraz na interakci s adresátem zprávy. SMS zprávy přestávají být jednosměrné, ale vede se pomocí nich dialog.“
Švrček zmiňuje i posilování ve veřejném sektoru. „V průběhu povodní posílil význam SMS zpráv i pro samosprávy. Od začátku roku bylo výhradně krizových zpráv rozesláno asi milion, k informování svých obyvatel SMS zprávy využívá asi desetina obcí v ČR.“

Trh SMS zpráv posílil v roce 2013 o 32% na cca 228 milionů rozeslaných zpráv, finanční objem mohl dosáhnout přibližně 182 milionů Kč. Letos se očekává další posílení – podle hrubých odhadů stanovených na základě výsledků prvního pololetí by v roce 2014 mohlo být rozesláno asi 296 milionů zpráv a finanční objem by mohl být až 237 milionů Kč.

ČT 1: SMS informují o povodních

900 tisíc výstražných SMS poslali jen letos starostové obyvatelům svých obcí. Informovali je tak o hrozící povodni, náledí a či krupobití… Nebo jim prostě jen zaslali informaci o konání kulturní akce či třeba farmářských trhů. Systém informování občanů esemeskami je totiž v Česku stále oblíbenější. Z Brna na otázky ČT Studio 6 odpovídal Ondřej Švrček, obchodní ředitel společnosti Neogenia, která hromadné rozesílání SMS zpráv obcím zpřístupňuje.

ondrej_svrcek_studio_6

 

studio6

Celý rozhovor s Ondřejem Švrčkem si přehrajte na webu České televize (Studio 6, čas 53:04)

O. Švrček: About SMS in Czech TV

Mayors sent more than 900.000 emergency SMS messages to their towns this year. They informed people about posible flood, black ice or hailstorms… Or they just sent them information about some cultural event or farm markets.

The system where you inform citizens with the help of SMS messages comes to be more and more popular in CZE. Ondřej Švrček, CEO of the company Neogenia that enables towns to send SMS, was answering questions in ČT Sudio 6, Brno.

Neogenia v ČT

You can watch the entire interview with Ondřej Švrček on the web of the Czech television (Sudio 6, timing 53:04)

ondrej_svrcek_studio_6

O. Švrček: SMS im Tschechischen TV

Die Bürgermeister haben dieses Jahr 900 000 Warnungskurzmittelungen versendet – vor Fluten oder Hagel. Es wurden jedoch auch gute Nachrichten mitgeteilt – über Kulturereignisse und Bauernmärkte. Das SMS-Infosystem ist in der Tschechischen Republik sehr beliebt. Die Fragen der Morgenshow von ČT (Tschechische TV) hat Ondřej Švrček beantwortet, der Geschäftsdirektor der Firma Neogenia, die sich mit Massen-SMS Versendung beschäftigt.

Neogenia v ČT

Das ganze Interview finden Sie hier  (Studio 6, 53:04)

ondrej_svrcek_studio_6