Starostové stále více využívají výstražné SMS

Za posledních 20 let Českou republiku potrápilo více povodní než za celé 20. století. A silné bouřky, bleskové záplavové deště, ale také vichřice nebo krupobití se stávají běžnou součástí jarních a letních měsíců. Obrana takřka neexistuje, jediným řešením je alespoň minimalizace škod. V tom obyvatelům pomáhají i výstražné SMS zprávy, které jim v případě krizové události rozesílají jednotlivé samosprávy. Jejich počet meziročně stoupl o 15 % – jen letos jich mohlo být rozesláno už zhruba 900 tisíc.

SMS zpráva je pro varování v případě nenadálé situace ideální kanál. Mobilní telefon nosíme takřka vždy přímo u sebe a podle průzkumů došlou SMS zprávu přečte 90 % příjemců do několika sekund, a to dokonce v noci. SMS zpráva zaslaná před hrozícím nebezpečím zajistí dostatek času například na přeparkování vozu před krupobitím či zabezpečení domu v případě vichřice, bleskové povodně nebo záplavového deště.
Zprávy je navíc možné zasílat s cílením na jednotlivé čtvrti nebo dokonce ulice – třeba v případě lokálních událostí jako jsou výpadky energií. A problém samozřejmě není ani jejich doručení do zahraničí, o všem se tak dozví i obyvatelé, kteří jsou mimo svůj domov. Většina starostů tento servis navíc nabízí zdarma, služba je krytá z obecního rozpočtu. Jedna SMS totiž vyjde na necelých 80 haléřů a jedná se tedy o levnější variantu než v případě provozu obecního rozhlasu.

Podle Ondřeje Švrčka ze společnosti Neogenia, která pomocí své SMS brány neoGate rozesílá varovné SMS například pro Krizový štáb hlavního města Prahy, vzrostl loni počet „esemeskujících starostů“ o 15 %. I letos je o SMS zprávy nebývalý zájem – po první vlně povodní začaly varovné SMSky rozesílat například severomoravské obce. Celkem bylo letos rozesláno asi pět milionů „obecních“ SMS zpráv, z toho asi 900 tisíc mohlo být varovných.

„Ke zprovoznění systému je potřeba pouze počítač s připojením na internet, veškeré rozesílání zpráv se jednoduše ovládá přes online aplikaci. Nastavení je otázkou desítek minut.“

vysvětluje Švrček.

Podle něj není vzdálená doba, kdy se varování obyvatel prostřednictvím SMS zpráv stane naprostým standardem. Systém navíc nemusí sloužit jen pro informování v případě nečekaných událostí. Plně nahradí obecní rozhlas, navíc jsou možnosti jeho využití širší – pomocí SMS lze sbírat také reakce občanů nebo pořádat obecní ankety.

To, jestli bude obec rozesílat informační SMSky často záleží na jejích obyvatelích. Mnoho starostů totiž netuší, že taková možnost existuje, v mnoha případech službu spouští až na základě žádosti obyvatel.
„Existuje však i opačná situace,“ komentuje Švrček.

„Obyvatelé často vůbec netuší, že jejich obec tuto službu nabízí. Proto se doporučuji informovat na svém obecním úřadě.“

zakončuje.

Jaké sdělení nejčastěji posílají starostové:

 • 41 % Informace o dění v obci
 • 29 % Administrativní informace
 • 18 % Varovné SMS zprávy
 • 12 % Občanské ankety

Mayors tend to use alert SMS more frequently

The Czech Republic suffered more floods in last 20 years and in the whole 20th century. Violent storms, quick flooding rains, strong winds and hailstorms are slowly becoming a part of spring and summer days. There seems to be no defense. The only solution is to at least minimalize damages. This is where alert SMS messages help because self-governing authorities can send them once emergency occurs. The number of such SMS messages increased by 15% this year – approximately 900.000 alert SMS messages have been sent this year.

An SMS mesaage is an ideal means of warning in case of emergency. We carry mobile phones with us at all times and according to surveys 90% of recepients read SMS within several seconds, even at night. An SMS message warning against emergency gives a plenty of time for, for example, reparking a car in case of hailstorm or securing a house in case of a strong wind or flood.

The SMS messages can be targeted within city areas or even streets – i.e. In case of local events such as electricity blackout. There is, of course, no problem to deliver SMS abroad – people can learn of the emergency even when they are not home. The majority of mayors provide this service for free for their citizens – it is covered from their munucipial budget. 1 SMS message costs app. 0,8 CZK – it is much cheaper than running municipal megaphone

According to Ondřej Švrček whose company Neogenia sends emergency SMS messages for Emergency Comittee in Prague, there was an increase in the number of mayors who use SMS alerts by 15%. The service is very popular also this year – after the first wave of SMS warning against floods also towns in North Moravia started sending this kind of SMS messages. Approximately 5 million „town“ SMS messages were sent this year oout of which about 900.000 SMS were emergency SMS.

„All what you need in order to start sending SMS is to have a computer with an Internet connection. Everything is managed in an online application. It takes about 10 minutes to set it up“

explains Švrček.

According to Švrček, the time when informing people with the help of SMS messages is not far away and it will be a very standard means of communication. The system need not serve only in cases of emergency. It can fully substitute a town radio and usage of such an SMS system is much broader – we can even record reactions of citizens or organize various city surveys.

It sometimes depends on citizens of a city whether the city would use information SMS messages. Many mayors do not know about this possibility and the service is introduced upon the citizens` requests.

„We encountered also a rather contrary situation“

comments Švrček

„Citizens do not know that their town or village offer such a service. You can learn of it in your town.“

he ends.

What messages do mayors send the most?

 • 41% infomation about what is happening in the city
 • 29% administrative information
 • 18% alerting SMS messages
 • 12% citizens surveys

DIE BÜRGERMEISTER BENUTZEN IMMER MEHR WARNUNGS-SMS

In der Tschechischen Republik gab es in den letzten 20 Jahren mehrere Fluten als in dem ganzen zwanzigsten Jahrhundert. Hagel, Stürme und starke Regen wurden jeden Spring und Sommer zu gewöhnlichen Erscheinungen. Wehren kann man sich kaum, wir können jedoch versuchen, Schaden zu meiden. Dabei können auch die Warnungs-SMS helfen. Die Anzahl von versendeten Kurzmitteilungen wächst 15% pro Jahr – es wurden in 2014 ungefähr 900 000 SMS verschickt.

Eine Kurzmitteilung ist im Notfall ein vollkommenes Kommunikationsmittell. Einen Handy hat heute fast jeder immer an sich und Forschungen haben nachgewiesen, es wird eine SMS in 90% Fällen in weniger als 10 Sekunden gelesen – sogar in der Nacht. Eine Kurzmitteilung bietet uns daher genug Zeit, zum Beispiel unseres Auto vor Hagel zu schützen oder die Fenster zu schließen, bevor ein Sturm ankommt.

Die Nachrichten können gezielt an Stadtviertel oder sogar Straßen versendet werden – dies ist zum Beispiel bei Stromausfällen nützlich. Die SMS erreichen die Bewohner auch im Ausland und sie werden also in ihrer Abwesenheit von der Situation informiert. Die meisten Gemeinden bieten diese Leistung kostenfrei an – der Dienst wird aus dem Gemeindenhaushalt bezahlt. Die Kosten zählen 0,80 CZK pro SMS und sind also niedriger als die Rundfunkskosten.

Ondřej Švrček aus der Firma Neogenia bestätigt dass die Anzahl der „SMS-Bürgermeister“ letztes Jahr um ungefähr 15% gewachsen ist. Neogenia kümmert sich und das Warnugns-SMS-System für den Krisenstab der Hauptstadt Prag. Auch in diesem Jahr können weitere Zuwächse vorausgesehen werden. Nach der ersten Flutwelle nahmen auch die Gemeinden der nordmährische Region teil. Es wurden in diesem Jahr circa 5Mio Kurzmitteilungen versendet, davon 900 000 Warnungs-SMS.

„Sie brauchen nur ein PC mit Internetzugang und die ganze Versendung verläuft dann in einer Online-Application. Die Einstellung dauert nur ein Paar Minuten,“

erklärt Švrček.

Švrček ist davon überzeugt, die SMS-Warnung wird in ein Paar Jahren ganz gewöhnlich. Das System muss dabei nicht nur als Warnungsmittel zur Übertragung von Notfallinformationen dienen – es kann den Gemeindenrundfunk komplett ersetzen. Man kann dabei auch die Reaktionen und Antworten der Einwohner sammeln oder eine Umfrage organisieren.

Für die Anwendung der Gemeindenkurzmittelungen müssen sich die Bürger selbst einsetzen. Viele Bürgermeister haben von dieser Möglichkeit keine Ahnung und interessieren sich erst auf Veranlassung von Ihren Mitbewohnern dafür.

„Manchmal ist jedoch ganz umgekehrt,“ sagt Švrček.

„Die Einwohner wissen nicht, dass diese Leistung von ihrer Gemeinde angeboten wird. Man sollte also jedenfalls am Gemeindeamt nachfragen,“

schließt er ab.

Welche Nachrichten werden am öftesten übertragen?

 • 41% Veranstaltungen in der Gemeinschaft
 • 29% amtliche Informationen
 • 18% Warnungsmitteilungen
 • 12% Anketten

CK cílí častěji na klienty SMS zprávami

Podle údajů obchodní SMS brány neoGate skokově stoupl počet marketingových SMS zpráv rozesílaných cestovními kancelářemi nebo agenturami. Kromě faktu, že z obchodního hlediska je dovolenková sezona v plném proudu, přinesly zprávy důkaz, že cestovní kanceláře hledají nové cesty, jak si v předstihu zajistit klienty. Loňská slabší sezona, která byla způsobena pozdním nástupem léta a neklidem v Egyptě, je navíc naučila zkoušet méně známé, ale efektivní kanály.

Konkrétní počet SMS zpráv, které rozeslaly cestovní kanceláře a agentury, stoupl minulý měsíc podle údajů obchodní SMS brány neoGate o 113 %. Průměrná hodnota přepočtená na jednoho zadavatele pak v oblasti pobytů a dovolených narostla asi o 78 %, neboť výrazně vzrostl celkový počet subjektů realizujících rozesílku. V květnu se pak podle dosavadních čísel předpokládá ještě výraznější nárůst.
Celková investice cestovních kanceláří do SMS zpráv tak činí kolem třiceti milionů korun.

Kromě běžných SMS zpráv ve formě obchodních sdělení navíc agentury stále častěji využívají interaktivnější formy komunikace – tedy například soutěžní SMS nebo ankety. Jejich výhodou je především tlak na impulsivitu a vyšší zapamatovatelnost sdělení, které zvyšují již tak vysokou efektivitu esemesky.

„Podíl tradičních obchodních sdělení činí stále kolem 82 % ze všech rozeslaných zpráv,“

uvádí Ondřej Švrček, obchodní ředitel společnosti Neogenia, která provozuje největší tuzemské SMS brány neoGate a SMSbrána.cz.

„Počet anketních nebo soutěžních SMS však výrazně roste. Výhodou je především možnost sběru okamžité zpětné vazby od příjemce a mnohem lepší práce s celou zákaznickou komunitou.“

Marketingové a notifikační SMS zprávy – duben 2014
Meziměsíční nárůst
celkový objem zpráv objem zpráv na 1 subjekt
Města, obce, státní správa 24 % 21 %
Školy, spolky, fankluby -39 % -40 %
Spedice a logistika -11 % 0 %
Finanční služby 55 % 78 %
Gastro, kultura a zábava -3 % -26 %
Zdravotnická zařízení -21 % -32 %
Vývojáři a provozovatelé webových aplikací -8 % -4 %
Jednotlivci 1 % -9 %
Obchody, e-shopy a služby – E-shop 36 % 28 %
Obchody, e-shopy a služby – CK, zájezdy a pobyty 113 % 78 %
Obchody, e-shopy a služby – Wellness a fitness 72 % 52 %
Obchody, e-shopy a služby – Agentury – reklamní a realitní 28 % 33 %
Obchody, e-shopy a služby – Auto, moto – servis, prodej 34 % 64 %
Obchody, e-shopy a služby – Lékárny -60 % -67 %
Obchody, e-shopy a služby – Móda -16 % -24 %
Obchody, e-shopy a služby – Kamenné obchody 3 % 12 %
CELKEM 19% 18%
Zdroj: neoGate, Neogenia

 

Hlavní výhody SMS zpráv podle Švrčka zůstávají stejné. Kromě faktu, že mobilní telefon vlastní takřka každý, je to především vysoká čtenost sdělení, reaktivnost a dobrý poměr ceny za zprávu vzhledem k jejímu výkonu.

Duben zároveň potvrdil, že letošní meziroční růst objemu obchodních SMS pravděpodobně překoná loňský rok. Zvyšující se počet odeslaných obchodních SMS zároveň potvrzuje zotavení trhu – počet notifikačních SMS indikuje vyšší počet obchodních transakcí, marketingové zprávy zase potvrzují navyšování investic do direct marketingových kampaní.